Työoikeus ja työsopimuslaki


Työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitaminen edellyttää yrityksissä erityistä tarkkuutta. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että asianmukaisia menettelytapoja työsuhteisiin liittyvissä asioissa noudatetaan.

Työntekijöiden määrän kasvaessa useat työntekijöihin vaikuttavat asiat on käsiteltävä yhteistoimintame-nettelyssä. Sääntöjen tarkka noudattaminen on edellytyksenä sille, että yrityksessä voidaan tehdä tarvittavia sopeuttamispäätöksiä ilman haitallisia jälkiseuraamuksia.

Irtisanomiset aiheuttavat usein riitaisuuksia. Työnantajalla on todistustaakka siitä, että työsuhteen päättämiselle on ollut laillinen peruste. Autamme yritystäsi noudattamaan oikeita menettelytapoja ja laatimaan myös yrityksesi edun huomioivat asiapaperit niin työsopimuksia solmittaessa kuin niitä päätettäessä.

Linkit


Nämä vahvuutemme tarjoamme käyttöösi


Kokenut ja tehokas

Hoidamme yksityishenkilöiden riita- ja rikosasiat kokemuksen tuomalla varmuudella ja tehokkuudella. Hoidamme myös perinnönjakoja, laadimme asiakirjoja ja annamme oikeudellista neuvontaa erilaisissa yksityishenkilöiden lakiasioissa.

Yritysten ongelmanratkaisija

Yritysten juridisten ongelmien ratkaiseminen on toimintamme ydinaluetta. Autamme oikeudellisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmatilanteissa niiden ratkaisemisessa. Viime kädessä ajamme asiaanne tuomioistuimessa asiantuntevasti ja tehokkaasti.

Nopeasti asian ytimeen

On kyse yksityishenkilön tai yrityksen oikeudellisesta ongelmasta, pääsemme nopeasti asian ytimeen. Osaamme myös esittää selkeästi mistä asiassa on oikeudellisesti kysymys. Yhteistyössä kanssasi pyrimme löytämään parhaan ratkaisun juuri sinun ongelmaasi.


Kiinnostuitko palveluistamme?
Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä.

Ota yhteyttä