Oikeudenkäynnit


Asiat kannattaa pyrkiä sopimaan. Pyrimme ennen oikeudenkäyntiä selvittämään sovinnon edellytykset. Oikeudenkäynti ei ole halpaa ja aina on arvioitava, olisiko kompromissi järkevin tapa ratkaista riitakysymys.

Jos sovintoa ei saavuteta, on riita-asia viime kädessä ratkaistava oikeudenkäynnillä. Oikeudenkäynnissä tuomioistuin ratkaisee asian esitettyjen väitteiden, perusteluiden ja esitettyjen todisteiden perusteella.

Oikeudenkäynnissä hyvä asianajotaito on arvossaan. Asiasi menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että oikeudenkäynnin kannalta merkitykselliset asiat tuodaan esille ja sitä koskeva näyttö esitetään niin laajasti kuin se kulloinkin on tarpeellista ja mahdollista.
Ennen oikeusprosessiin ryhtymistä vaatimusten esittäjänä eli kantajana, kerromme sinulle käsillä olevan asian oikeudellisen luonteen ja arviomme siitä, onko oikeudenkäynnin aloittaminen järkevää.

Jos yrityksesi on haastettu käräjille vastaamaan kanteeseen tai vaara siitä on olemassa, otamme kantaa oikeudelliseen asemaasi ja siihen, miten vaatimuksiin olisi suhtauduttava.

Oikeudenkäynnissä on yrityksesi kannalta kysymys paitsi oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, myös taloudellisesta prosessista toisin sanoen kustannusten / hyötyjen arvioinnista. Toteutamme asiasi ajamisen kustannustehokkaasti tinkimättä perusteellisuudesta.

Linkit


Nämä vahvuutemme tarjoamme käyttöösi


Kokenut ja tehokas

Hoidamme yksityishenkilöiden riita- ja rikosasiat kokemuksen tuomalla varmuudella ja tehokkuudella. Hoidamme myös perinnönjakoja, laadimme asiakirjoja ja annamme oikeudellista neuvontaa erilaisissa yksityishenkilöiden lakiasioissa.

Yritysten ongelmanratkaisija

Yritysten juridisten ongelmien ratkaiseminen on toimintamme ydinaluetta. Autamme oikeudellisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmatilanteissa niiden ratkaisemisessa. Viime kädessä ajamme asiaanne tuomioistuimessa asiantuntevasti ja tehokkaasti.

Nopeasti asian ytimeen

On kyse yksityishenkilön tai yrityksen oikeudellisesta ongelmasta, pääsemme nopeasti asian ytimeen. Osaamme myös esittää selkeästi mistä asiassa on oikeudellisesti kysymys. Yhteistyössä kanssasi pyrimme löytämään parhaan ratkaisun juuri sinun ongelmaasi.


Kiinnostuitko palveluistamme?
Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä.

Ota yhteyttä