Vahingonkorvaukset


Tyypillisen vahingonkorvausperusteen muodostaa tahallisesta tai tuottamuksellisesta rikollisesta teosta johtuva vahingonkorvausvastuu. Vahingon peruste ja syy-yhteys vahinkoihin todetaan tällöin rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Vahingonkärsijän on useimmiten esitettävä vaatimuksensa oikeudessa. Jossain tapauksissa rikoksen uhri on oikeutettu saamaan korvauksia valtiolta.

Vahingonkorvauksen perusteena voi olla myös yksityisen henkilön tai yrityksen sopimuksenvastainen käyttäytyminen. Tällöin korvauksen saamiseksi on pystyttävä osoittamaan vahingon aiheuttajan sopimusrikkomus, syy-yhteys vahinkoon ja aiheutuneen vahingon määrä.

Vahingonkorvausasiat ovat usein monimutkaisia ja juridisesti vaativia. Autamme sinua selvittämään oikeutesi ja mahdollisuuksien mukaan saamaan korvauksen aiheutuneista vahingoista.

Linkit


Nämä vahvuutemme tarjoamme käyttöösi


Kokenut ja tehokas

Hoidamme yksityishenkilöiden riita- ja rikosasiat kokemuksen tuomalla varmuudella ja tehokkuudella. Hoidamme myös perinnönjakoja, laadimme asiakirjoja ja annamme oikeudellista neuvontaa erilaisissa yksityishenkilöiden lakiasioissa.

Yritysten ongelmanratkaisija

Yritysten juridisten ongelmien ratkaiseminen on toimintamme ydinaluetta. Autamme oikeudellisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmatilanteissa niiden ratkaisemisessa. Viime kädessä ajamme asiaanne tuomioistuimessa asiantuntevasti ja tehokkaasti.

Nopeasti asian ytimeen

On kyse yksityishenkilön tai yrityksen oikeudellisesta ongelmasta, pääsemme nopeasti asian ytimeen. Osaamme myös esittää selkeästi mistä asiassa on oikeudellisesti kysymys. Yhteistyössä kanssasi pyrimme löytämään parhaan ratkaisun juuri sinun ongelmaasi.


Kiinnostuitko palveluistamme?
Katso yhteystietomme ja ota yhteyttä.

Ota yhteyttä